கடைசி செய்திகள்
Home / நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூஷணி அம்மன் ஆலயம் போத்துக்கோயரால் இடிக்கப்பட்டபோது பூசகரால் அம்பிகையை ஒளித்த ஆலமரம் இருந்த இடம்.

நயினாதீவு ஸ்ரீ நாகபூஷணி அம்மன் ஆலயம் போத்துக்கோயரால் இடிக்கப்பட்டபோது பூசகரால் அம்பிகையை ஒளித்த ஆலமரம் இருந்த இடம்.

One comment

  1. REQUEST

    SEND Sri.Nagaposaniamman temle ( PHONE NUMBER) CELL OR LANDLINE.

    CONDUCT FROM INDIA TO TEMPLE MANAGMENT.

    GS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*