கடைசி செய்திகள்
Home / நயினாதீவு இரட்டங்காலி அருள் மிகு ஸ்ரீ வள்ளி தேவசேனா சமேத முருகப் பெருமான் தேவஸ்தானம்.

நயினாதீவு இரட்டங்காலி அருள் மிகு ஸ்ரீ வள்ளி தேவசேனா சமேத முருகப் பெருமான் தேவஸ்தானம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*