கடைசி செய்திகள்
Home / எம்மைப்பற்றி

எம்மைப்பற்றி

எங்கள் இணையத்தளத்துக்கு வருகை தந்துள்ள தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். எங்கள் ஊரின் பழமையையும் செழுமையையும் காப்பது எங்கள் கடமை எனும் மகுட வாக்கியத்துடன் இயங்கும் இவ் இணையத்தளம் எமது நயினை உறவுகளை இணைக்கும் உறவுப்பாலமாக அமையும் என நம்புகின்றோம்.

எந்த விதமான அரசியல் நோக்கமும் அற்று தனியே எமது ஊரின் நலனை நோக்கியே எமது இணையப் பயணம் நீள்கின்றது.

உலகின் எட்டுத் திசைக்கும் எட்டமுடியாத திசைக்கும்  பிரிந்து போன எமது நயினை உறவுகள் அனைவருக்குமான பொதுவான முகவரியாக இவ் இணையத்தளம் இருக்க வேண்டும் என்பதே எமது நோக்கமாகும்.

எமது ஊரில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை தொகுத்து தருவதும் தேவைகளை இனம் கண்டு தெரிவிப்பதும் எமது முக்கிய பணியாக விரிகின்றது.

எமது ஊரின் பெருமையை எழுத்துக்களால் மெருகூட்டுவோம். எனவே திசை பிரிந்து வாழும் எமது உறவுகள் தமது ஆக்கங்களை எமக்கு அனுப்பினால் அவை எமது ஆசிரியர் குழாமினால் பரிசீலிக்கப்பட்டு பிரசுரிக்கப்படும்.

பிரசுரிக்கப்படும் ஆக்கங்களுக்கும் அவற்றின் கருத்துக்களுக்கும் சம்மந்தப்பட்ட ஆக்க கர்த்தாவே பொறுப்பாவார்.