கடைசி செய்திகள்
Home / நயினாதீவு / நயினாதீவுச் செய்திகள் / நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் சமயபாட பரீட்சையின் பரிசளிப்பு விழா.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் சமயபாட பரீட்சையின் பரிசளிப்பு விழா.

நயினாதீவு கணேச சன சமூகநிலையம் செம்மனத்தம்புலம் அருள் மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடாத்திய 32 வது சமயபாட பரீட்சையின் பரிசளிப்பு விழா ஆலய கலையரங்கில் இடம்பெற்றது நிகழ்வில் பதிவுகள்.

328

[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_942240_1054678347938214_4199767087881720737_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12439367_1054677724604943_6117252987597847019_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12512643_1054679074604808_2130686278133815513_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12963424_1054678917938157_1701429840365419135_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12963743_1054679224604793_86331196034682621_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12963865_1054677927938256_113935764196015872_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12963950_1054678464604869_8035084436358071944_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12974268_1054678261271556_2505489403887617594_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12974410_1054678591271523_7300578345602958584_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12985387_1054678011271581_561640717298680910_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12985444_1054678844604831_9114363470462996539_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12985574_1054678677938181_7507432529417854401_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12985626_1054679671271415_7539383785295044219_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12987092_1054677667938282_666038011241793751_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12987228_1054678637938185_1696532058502473681_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12990969_1054677791271603_7806646439562622476_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12990980_1054678831271499_4236356315136208730_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12993508_1054678111271571_3750658649400103178_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12998466_1054679474604768_8485231084039760907_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12998493_1054678417938207_2157537712306281310_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_12998573_1054678484604867_8184266879329195436_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13000333_1054679764604739_6496761690671958666_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13000372_1054678937938155_3295411610217467077_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13001093_1054679147938134_4842955155449634739_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13006583_1054679054604810_6618564121978931737_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13006718_1054677874604928_5959920394766330578_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13007301_1054678397938209_994383851843692509_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13010655_1054678307938218_7274126788391058261_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13010734_1054677627938286_601096121807335801_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13010843_1054678744604841_5937491487325929722_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13012663_1054678187938230_3759602981801028485_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13015239_1054678537938195_1064959882538277330_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13015305_1054678057938243_5433449172481774820_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13015342_1054679334604782_388929113525223475_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/328/thumbs/thumbs_13043365_1054679571271425_4924041355655670023_n.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*