கடைசி செய்திகள்
Home / நயினாதீவு / நயினாதீவுச் செய்திகள் / நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் இரதோற்சவம்.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் இரதோற்சவம்.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள் மிகு ஸ்ரீ வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய 2016ம் ஆண்டில் மகோற்சவ பெருவிழாவின் இன்று துர்முகி வருடப்பிறப்பில் எம்பெருமானின் இரதோற்சவம் முருகப்பெருமானின் புதிய திருத்தேருடன் அடியவர்களின் அரோகரா கோஷத்துடன் வீதிவலம் வந்து அடியவர்களின் குறைதீர்தருளினார்.

324

[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_11145078_1052942988111750_4547050403556468071_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_11257975_1052916094781106_3932201366962496672_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12957450_1052945061444876_4719946981068073254_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12957491_1052943568111692_5766123253041478576_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12957562_1052943364778379_7028233147358999631_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12957662_1052947171444665_8824022685954076247_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12961239_1052942641445118_8398163341892624195_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12961340_1052945331444849_259518302925125857_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12967323_1052942851445097_1067537593584938123_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12967421_1052943791445003_4123523683558448338_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12967974_1052945808111468_438770502023283649_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12967975_1052942121445170_9161596462082605353_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12967991_1052944488111600_3576222570262145496_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12968006_1052944228111626_8986470058386048499_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12968032_1052942401445142_129999215408146776_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12970767_1052944284778287_4685404247361104175_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12970862_1052944081444974_9215528405008834882_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12970935_1052942461445136_913378524671487722_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12973058_1052947024778013_5320104522092041137_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12973111_1052942014778514_2022928909012250594_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12973111_1052942358111813_6367576644784202858_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12973151_1052946114778104_9040553096825870511_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12973177_1052943988111650_7291381823756397276_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12973227_1052945951444787_8953278207862392204_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12973232_1052943691445013_7566360499105549169_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12973313_1052941938111855_1091907777995933464_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12973324_1052946008111448_2772501531987595740_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12973419_1052942251445157_6743891697834178528_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12973606_1052944731444909_2181704054998514583_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12976773_1052942384778477_4289556768643010598_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12976773_1052943911444991_4544336309749781555_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12976773_1052944948111554_9179068169708275515_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12976812_1052945251444857_6795207547558628836_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12976814_1052946851444697_3664763717295877127_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12976816_1052942234778492_4497718551363772047_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12976982_1052942181445164_8434153513535450963_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12977007_1052946374778078_2165537621634622479_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12977050_1052946684778047_6922911595911013370_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12977097_1052942338111815_7823448769920354183_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12977136_1052944408111608_6063780234048705916_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12977228_1052942588111790_753033288927377002_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12983207_1052943128111736_1636918634200751295_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12983291_1052946331444749_5621217937362989559_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12983431_1052945101444872_7927657056129414578_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12983449_1052944658111583_3400004584007383072_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12983834_1052941868111862_6038278158681251484_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12984047_1052942601445122_8941692677254934791_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12998255_1052944844778231_3480653327416113093_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12998262_1052946464778069_7541632433204958910_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12998262_1052946894778026_4276493461251611435_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12998293_1052945614778154_8619122481156433942_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12998310_1052942198111829_6425255524631332875_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12998310_1052944118111637_3454047272760001985_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12998375_1052946738111375_6347844904014985051_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_12998446_1052946188111430_5564858299537635192_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_13002325_1052941864778529_8711702758379310937_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_13002331_1052942011445181_1542382504935347059_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_13002383_1052947148111334_7028290832672915092_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_13002447_1052945731444809_8459286708685110143_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_13002487_1052942678111781_6383038285918982574_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_13002490_1052945518111497_1342733462330722256_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_13002504_1052947031444679_7788776040654800329_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_13002521_1052943191445063_7778394192866010989_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/324/thumbs/thumbs_13002569_1052946568111392_7101214204321028396_o.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*