கடைசி செய்திகள்
Home / நயினாதீவு / நயினாதீவுச் செய்திகள் / நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 9ம் நாள் பகல்.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 9ம் நாள் பகல்.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள்மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலய உயர் திருவிழாவின் 9ம் நாள் பகல்.

321

[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_981208_1052916124781103_1936247862820296138_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_11257975_1052916094781106_3932201366962496672_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_11906812_1052915574781158_7893152441433240997_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12419136_1052916141447768_6594523154898274504_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12473954_1052917071447675_7406659700259304486_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12957428_1052918938114155_6526060237412591878_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12957484_1052918908114158_3971121931918067861_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12957565_1052915864781129_1535752475376874535_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12957647_1052916968114352_8712996366695359174_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12957659_1052915501447832_328577171508459572_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12957693_1052919021447480_539601627072503182_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12961241_1052918998114149_5335649173706392172_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12961317_1052916168114432_6597892492953883941_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12961400_1052916194781096_5487447031392055996_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12961405_1052916014781114_8276350824021220324_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12967274_1052919074780808_8416979266207883225_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12967300_1052917288114320_2733986579609537602_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12967300_1052917781447604_806907685582914656_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12967429_1052915341447848_1553273848909261558_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12967476_1052916224781093_5742238181862589844_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12967505_1052918864780829_7287436297369699864_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12967549_1052917761447606_6393539319251988491_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12967901_1052916241447758_5221160184414914119_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12967946_1052916471447735_6768111160175003216_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12968006_1052917591447623_7304184694982001015_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12968032_1052916738114375_5915575552154917088_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12968076_1052915211447861_399631490185982674_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12968163_1052917981447584_7272128597717365174_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12970760_1052916281447754_4245336852791872020_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12970765_1052915268114522_6614955544783037185_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12970767_1052917244780991_3828075970133900900_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12970982_1052915688114480_2097031565356933029_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12971063_1052918968114152_8866318412582569739_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12971081_1052916758114373_8624504798871634574_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973118_1052916678114381_1008258705463556935_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973141_1052915631447819_649914414455523954_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973156_1052918924780823_1097962846730269127_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973164_1052918371447545_8389321569272735127_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973165_1052917148114334_9112835409531024207_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973189_1052915424781173_284747731271481946_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973189_1052918801447502_4352854863922139912_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973209_1052915521447830_8556896967611955703_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973210_1052918731447509_1870360943365527077_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973260_1052915281447854_3512767785316638987_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973372_1052918001447582_6681465142693294426_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973377_1052916694781046_5534732901899970655_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973378_1052915714781144_4864071243747378225_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973431_1052918108114238_4051585059952112663_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973433_1052918091447573_2475228459761640556_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973483_1052916771447705_7310981298341384947_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973508_1052918048114244_6083032063728622363_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973518_1052915391447843_5922415733332242241_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973546_1052915438114505_959679755524901107_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973556_1052917534780962_5436893144931467963_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12973556_1052918874780828_3010975841994504763_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976803_1052915098114539_8393762548179234753_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976824_1052916818114367_7003334352579056051_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976872_1052918221447560_9179693220730470093_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976883_1052916554781060_4548204426182187902_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976883_1052917884780927_7027315239183437779_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976896_1052916801447702_4947546518992023335_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976914_1052918651447517_1701235346950046199_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976924_1052917618114287_8933963225036223699_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976937_1052918198114229_1004849100537793601_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976953_1052916611447721_5394025595805672785_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976958_1052915144781201_3041495078530583255_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12976968_1052916001447782_5497761007917014380_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12977021_1052918164780899_1758915202558356723_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12977093_1052916594781056_1050135026887013833_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12977093_1052917481447634_203113714408726356_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12977107_1052918704780845_5442299175326536128_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12977187_1052918494780866_5457239848722680437_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12977192_1052918781447504_1882566357884732661_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12977273_1052915321447850_8961403367809518366_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12983191_1052915148114534_3900350249236070857_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12983241_1052915101447872_4681580319871527114_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12983241_1052917381447644_2880128223708998958_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12983299_1052917698114279_8787391013941427938_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12983383_1052918278114221_1039693261775402792_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12983413_1052916418114407_6765288455092642955_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12983418_1052916841447698_3338189110873938912_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12983787_1052916361447746_282733180987510159_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12983790_1052917034781012_3045298085710882196_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12983934_1052915961447786_5233424608976067488_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12983955_1052917678114281_3254471725090328611_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12984036_1052916388114410_3058447427288002796_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12984040_1052915904781125_429610044688341832_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12984061_1052915544781161_1023926418034259878_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12998232_1052917094781006_6640908534455104584_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12998253_1052917358114313_262827969313990777_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12998351_1052918664780849_2699848125017749422_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12998371_1052916491447733_3168227924756816267_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12998387_1052916881447694_8737098440558697180_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12998423_1052919111447471_2823027495052120934_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_12998438_1052916914781024_8301551041216641265_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_13002325_1052919088114140_1444034291317415709_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_13002329_1052917958114253_322460108263533271_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_13002340_1052915741447808_2111905311437562888_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_13002470_1052917918114257_3212398592683604536_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_13002531_1052915231447859_7893803507201111708_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_13002564_1052915478114501_6379730379100670867_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_13002580_1052916071447775_7849116649100004859_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_13002601_1052918148114234_3463667146372927600_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_13002603_1052917204780995_8554105023629005845_o.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/321/thumbs/thumbs_13002610_1052918574780858_1322761918664103201_o.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*