கடைசி செய்திகள்
Home / நயினாதீவு / நயினாதீவுச் செய்திகள் / நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள் மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் சுப்பிரமணியப்பெருமானின் தேர் தரிப்பிட மண்டபம்.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள் மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் சுப்பிரமணியப்பெருமானின் தேர் தரிப்பிட மண்டபம்.

நயினாதீவு செம்மனத்தம்புலம் அருள் மிகு வீரகத்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் தேர் தரிப்பிட மண்டபத்தினை அருள் நெறி செம்மல். அமரர். சி. நா. மதியாபரணம் அவர்களின் குடும்பத்தினரால் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு. இன்று 6ம் திருவிழாவின் பகல் திருவிழாவின் போது வைபவரீதியாக திறந்து வைக்கப்பட்டு, ஆலய நிருவாகத்தினரிடம்
கையளிக்கப்பட்ட சுப்பிரமணியப்பெருமானின் தேர் தரிப்பிட மண்டபம். நிகழ்வின் பதிவுகள்.

315

[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_12494708_1050567978349251_8387354548270014357_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_12932588_1050567841682598_280816193465192088_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_12932844_1050568088349240_5423495788289556466_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_12932950_1050568958349153_8592362680408674971_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_12963437_1050567891682593_5307905753755412509_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_12963664_1050568058349243_1785305752948085748_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_12985597_1050567925015923_3305614904013115970_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_12990892_1050567785015937_7514710141484141253_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_12994409_1050568191682563_8107802862575438361_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_12994417_1050568135015902_8421113964720757102_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_12998640_1050567961682586_983463950187206295_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_13000078_1050569148349134_6043440437528145821_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_13000161_1050567825015933_1458852822428608196_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/315/thumbs/thumbs_13001185_1050567865015929_724891620375453686_n.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*