கடைசி செய்திகள்
Home / மேலதிகமானவை / நம்மவர் நிகழ்வுகள் / புங்குடுதீவு வாழ்வின் எழுச்சி சமுதாய அடிப்பட வங்கியின் சித்திரைப்புத்தாண்டையோட்டிய மாபெரும் விளையாட்டுப்போட்டி.

புங்குடுதீவு வாழ்வின் எழுச்சி சமுதாய அடிப்பட வங்கியின் சித்திரைப்புத்தாண்டையோட்டிய மாபெரும் விளையாட்டுப்போட்டி.

புங்குடுதீவு வாழ்வின் எழுச்சி சமுதாய அடிப்பட வங்கியின் சித்திரைப்புத்தாண்டையோட்டிய மாபெரும் விளையாட்டுப்போட்டி. நேற்றையதினம் புங்குடுதீவு வங்கி வளாகத்தில் இடம்பெற்றது. தலைவர். திரு. சி. ஜெயசீலன் முகாமையாளர். பிரதம விருந்தினர் திருமதி. மஞ்சுளாதேவி சதீசன். [பிரதேச செயலர் -வேலணை].

நிகழ்வில் நிகழ்ந்தன.
பலூன் உடைத்தல், கிடுகு பின்னுதல், முட்டி உடைத்தல், கயிறு இழுத்தல் மற்றும் சங்கீதக்கதிரை.

[ புகைப்பட உதவி மார்க்கண்டு செந்தில்குமரன் ]

178

[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11415_534730853333119_71637335577285063_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_15826_534732209999650_2066583013811741619_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_17129_534729959999875_8079824222425352475_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_17129_534732773332927_8801501209881194741_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_17129_534734643332740_1262651085837100768_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_18805_534730933333111_4944630232495796242_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_21740_534733246666213_4466976352821513389_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_549253_534732623332942_2095161905838750228_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_1559571_534730293333175_4670025362304559058_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_1559571_534732049999666_1719130051278390611_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_1907432_534731179999753_7574109879163973099_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_1907754_534733069999564_1971854390279571152_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10003495_534732556666282_5878612492039358264_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10155555_534731393333065_6610658809286379629_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10376839_534730053333199_2115888732463300390_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10406531_534733233332881_2849460927416542575_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10421268_534733599999511_1547631856608658957_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10421268_534734439999427_7748260144544697637_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10462876_534733366666201_3317383743103623458_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10491180_534731563333048_3693036982129591173_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10530764_534731346666403_3643254146429729617_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10632833_534732919999579_2203668621569066047_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10685399_534733056666232_3213910619358740488_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10952467_534730506666487_4883367185975122804_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10952529_534730896666448_3678525239858128185_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_10985310_534733843332820_3167385680342412169_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11008451_534730186666519_952221705974045602_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11009943_534730816666456_2727229083580525706_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11012696_534730399999831_4710895105505832584_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11026299_534731673333037_6143626364634452947_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11035291_534733393332865_9129354963689788678_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11036763_534730586666479_4040533317164296986_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11037044_534732586666279_7532615663416778102_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11037813_534732033333001_5932194041033750850_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11039009_534733219999549_531350400360778246_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11046341_534731153333089_340893915729743053_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11050148_534734136666124_2540979472938116928_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11060012_534732683332936_7717734751498686483_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11062355_534730983333106_3908713725402086481_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11078039_534729969999874_1889530690316332215_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11078223_534733609999510_5376717241239191238_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11101626_534732449999626_3326227644961404864_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11110133_534734283332776_7507350061622714727_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11110265_534730636666474_3949103053572435060_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11127771_534733926666145_8320405934808112631_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11128810_534733793332825_187153343652910116_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11130094_534734293332775_416628368935996819_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11133756_534731779999693_587097494731386149_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11138074_534732663332938_2313604377087419156_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11140036_534734163332788_6279733493335661006_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11140288_534733933332811_1019974955724117245_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11141181_534730083333196_8678462498058772396_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11145072_534730883333116_7751798886776767655_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11145570_534731269999744_4606720610698854045_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11146213_534734476666090_2907652890410417199_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11146218_534732989999572_2049029661729069181_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11146233_534731783333026_500728334492967056_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11146239_534731136666424_4008051694011336131_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11146239_534731893333015_2590040999245051127_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11146242_534732883332916_878697987255914959_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11147048_534732539999617_5318107326552885579_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11148472_534730236666514_3292999008160680126_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11149280_534730699999801_7691632155403986370_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11149319_534734703332734_7223236729883544589_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11149349_534732053332999_7174926023111222644_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11149394_534731009999770_6030243632739624323_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11149409_534734553332749_4805489822428899459_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11149468_534734013332803_863489346268095106_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11150301_534730099999861_8710829146909664496_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11150564_534734619999409_1516913485323101583_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11150871_534734223332782_1795315742058442860_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11152709_534730769999794_7563514051150307620_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11156217_534733803332824_7383696550510600750_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11156236_534730833333121_9101498452705556960_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11156302_534731593333045_2989583589711641783_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11156302_534732179999653_7452942499000152257_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11156387_534734119999459_44060186623145991_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11159449_534732709999600_920829257557451859_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11162189_534731073333097_5613980712183662631_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11164604_534733133332891_264316275156828216_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11169957_534733556666182_5595777991741699100_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11170356_534730733333131_6903732876265056103_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11173356_534730326666505_3473498229883625049_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11173358_534734353332769_1957822130689378861_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11173358_534734456666092_5615575043107819385_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11173413_534733706666167_554004633053759084_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11174761_534732216666316_4534559391232946582_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11174769_534734079999463_537143635587220621_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11174889_534730443333160_3212754500265955171_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11174894_534732936666244_8652234995908561286_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11174894_534734599999411_3196593336003488993_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11174911_534729953333209_1645711445975287308_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11174939_534730673333137_460613348859304071_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11174986_534730463333158_720045529235025128_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11174994_534733356666202_5301303142511913643_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/178/thumbs/thumbs_11175019_534730346666503_648905198504829852_n.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*