கடைசி செய்திகள்
Home / தெய்வீக த‌ரிசனம் / புங்குடுதீவு கண்ணகை அம்மன் ஆலய உயர் திருவிழாவின் இரதோற்சவம்.

புங்குடுதீவு கண்ணகை அம்மன் ஆலய உயர் திருவிழாவின் இரதோற்சவம்.

புங்குடுதீவு கண்ணகை அம்மன் என போற்றப்படும் ஸ்ரீ இராஜ ராஜேஸ்வரி அம்பாள் ஆலய உயர் திருவிழாவின் இரதோற்சவம் நேற்று. அடியவர் அரோகரா கோஷம் முழங்க கடலாலை துள்ளி எழுந்து வரவேற்க நாதஸ்வர மேள ஒலி சகிதம் கணபதி கந்தனவன் துணையோடு தேரேறி பவனிவந்தாள் கண்ணகை புரத்தாள்..ஓம் சக்தி ….

[ புகைப்பட உதவி மார்க்கண்டு செந்தில்குமரன் ]

கண்ணகை அம்மன் இரதோற்சவம்

[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_72128_390345111105028_1092053909100123540_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_15113_390342827771923_7153311571622454965_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_970732_390342941105245_7615796867447060992_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_988466_390344371105102_5590077683775024869_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_988797_390345664438306_2663339399241536039_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_1234433_390344751105064_7171628071026189966_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_1506014_390343084438564_3539608366354577739_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_1506014_390343891105150_7223391382077107672_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_1609916_390343151105224_8531185390208381345_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_1610004_390344221105117_526168335942246736_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_1625516_390345611104978_5730726916356952179_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_1781898_390344461105093_294762800073421592_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_1908301_390343584438514_1169008675093935920_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_1947918_390343297771876_2108519953423033397_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_1948223_390343477771858_8313682271424941258_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_1966764_390343691105170_992421293500990955_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10155162_390343827771823_1268353403601725226_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10172667_390344131105126_8899880450899935215_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10177955_390343291105210_1658865739120571288_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10246316_390344667771739_5574919554823646924_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10256957_390343997771806_3974100683672028044_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10259716_390343314438541_1319911127270197084_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10264481_390345784438294_3753794108185579897_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10264489_390344257771780_879491254606222983_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10269648_390344047771801_8080295143391791255_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10273524_390345071105032_5725528785995436102_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10273943_390344607771745_3900446656395703401_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10277215_390343974438475_3402416989610327139_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10277811_390345417771664_6758547153044221550_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10291057_390344981105041_3786623608768165010_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10291695_390345741104965_7598224780149333247_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10291827_390343094438563_3065386785520322771_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10294247_390343454438527_5931420006813620566_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10296752_390344277771778_5778315854646401312_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10299007_390343784438494_5494109651448755961_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10299969_390345277771678_3505314491039606914_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10301458_390344494438423_1724607668940104972_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10303453_390344814438391_5538652196106205273_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10306482_390343634438509_7161303717192812267_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10308257_390343547771851_8900096443833251456_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10308257_390344834438389_5509839257953402097_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10308339_390345044438368_2926357213005007651_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10310591_390345511104988_6399965504310837872_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10310620_390342817771924_7088871148352759628_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10312623_390343804438492_6879664859584831512_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10313047_390344421105097_3829908797593412032_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10313867_390343184438554_4493685795078748794_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10313867_390343374438535_6440869127347388271_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10314024_390343231105216_3071223539110324816_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10320494_390345371105002_9141384378420332531_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10325300_390345167771689_2590580950645292141_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10329141_390343404438532_9179674282730501657_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10330363_390344307771775_2006279101192252500_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10334441_390343647771841_6468723908689916020_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10336753_390345477771658_370123688035088994_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10336772_390345541104985_3380901552823193370_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10337752_390342887771917_1381865112018070921_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10337758_390344917771714_3049087984654852054_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10338872_390344027771803_510664889018983048_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10339658_390345574438315_5165127627073061637_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10341558_390344111105128_1498812844566774689_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10341874_390344884438384_7915261569518888644_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10345850_390343754438497_3613243729160221817_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10345991_390344244438448_557173060689776758_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10347064_390344084438464_1758003690500916953_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10360358_390344947771711_6135814757528903820_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10361060_390343771105162_264539336859936366_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10363351_390342964438576_5593172045779638981_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10363596_390344507771755_646639001205045405_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10365926_390342814438591_8347652324883787055_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10365953_390345324438340_53331505294801538_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10366152_390343724438500_8668471237716042812_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10366257_390343924438480_5740087210131359609_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10366289_390344717771734_6029555282974435695_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10367139_390344407771765_2868990119822124787_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10367583_390345217771684_7109903896806208813_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10367739_390343854438487_9083377003899247137_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10367739_390345391105000_1313124982548436850_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10369122_390345134438359_450966474830282102_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10369173_390345861104953_1364320119248330949_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10370346_390343877771818_992302989270689023_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10370454_390345961104943_8687102987992783250_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10371398_390343054438567_3168952512057980075_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10371415_390344854438387_3344720471857418079_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10372549_390343617771844_7801459979686564681_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10374937_390344641105075_9212011856382922744_n.jpg]
[img src=http://www.nainativu.org/wp-content/flagallery/14-05-14_11-34-11/thumbs/thumbs_10375157_390342857771920_540640168423870568_n.jpg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*